Over "DOOLHOF. De Slalom van mijn Jeugd"

Het verhaal begint in het Harmelen van eind jaren dertig en reikt tot in de naoorlogse jaren. De schrijver is eerst de kleine, zich nog van niets bewuste Riessie, die opgroeit als de jongste van het grote katholieke gezin Griffioen. Vanaf zijn zesde is hij Ries en vanaf dat moment wordt hij zich meer en meer bewust van de knellende Harmelense moraal en het God en Gebod van de Katholieke Kerk.

Zijn moeder speelt een belangrijke rol als de onzichtbare, wijze, vrome hoedster van haar gezin. Uiterlijk deemoedig zoals de tijd verlangde, maar innerlijk opstandig en autonoom. Over vader Griffioen, die fabrieksarbeider, chauffeur en brandstoffenhandelaar was, weet de schrijver uiteindelijk nog steeds niet of hij wel van hem heeft gehouden. In de oorlog wordt het gezin Griffioen zwaar op de proef gesteld. Niet alleen bittere armoede heerste, ook moest de oudste zoon vluchten voor de Duitsers. Daarentegen was een oudere zus verliefd geworden op een Duitse soldaat en zij wilde naar haar geliefde in Bambergen. In de naoorlogse jaren was het de beurt aan de schrijver om Harmelen achter zich te laten.

Griffioen droomt fragmentarisch, ongegeneerd, bepaald niet op volgorde van tijd en plaats en zó schrijft hij ook. In zijn boek neemt hij óók plaats als toeschouwer en vervult hij als herbelever van zijn eigen leven een dubieuze dubbelrol als de man in het kind en het kind in de man. Dat biedt de schrijver uiteindelijk de vrijheid om het doolhof van zijn jeugd te kunnen verlaten.

Presentaties door Rien Griffioen.

Het eerste boek van Rien Griffioen
'Doolhof. De slalom van mijn jeugd' is in september 2013 verschenen.
Wilt u het boek bestellen? Neem dan even contact op met Rien Griffioen, telefonisch of per e-mail. Het boek is ook verkrijgbaar tijdens de presentaties die de schrijver op aanvraag geeft

Naar emailadres voor meer info.